Illyés Gyula Megyei Könyvtár CORVINA OPAC

Bemutatkozó videó

 
 

Attala Község Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokkal kapcsolódóan meghirdetett „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT)” cím elnyerésére.

A pályázat lényege az volt, hogy olyan közösségi teret kell kialakítani, amelynek segítségével a település szinte valamennyi közössége, lakója naprakész információhoz juthat a világ, a kistérség, a falu vagy önnön életét érintő, azt befolyásoló ügyekben.

2010 áprilisában kapta meg az önkormányzat a támogatói határozatát az Attalai IKSZT kialakítása és működtetése című pályázatára. A támogatás összege 41.246.898 Ft, amiből 6,5 millió Ft működtetésre fordítható, azaz az alkalmazottak munkabérének finanszírozására.
2011. november közepén kezdődött meg a település központjában álló, egykori idősek klubja épületének külső és belső átalakítása, ami 2012 áprilisáig tartott. Az IKSZT működése 2012. május 1-vel indult.
Az épület a település központjában található, szomszédságában állnak  közösségi feladatokat ellátó épületek, úgymint a Kultúrház és a Tájház. A régi színterek az IKSZT-ben vállalt kötelező és opcionális szolgáltatásokkal kiegészülve egymásra épülő, egymást felerősítő közösségi utcarészt alkotnak a településen.
Az IKSZT kialakításával Attalában a szolgáltatások száma megnőtt, illetve az addig helyileg elszórtan található szolgáltatások egy épületben kaptak helyet, így a fenntartási költségek csökkentek.
 
 

Az IKSZT szolgáltatásai:

·         Könyvtári ellátás – A könyvtári szolgáltatás alapkövetelménye,hogy meg tudja szólítani a település különböző célcsoportjait,s a könyvtár a település összes lakosáé legyen. Az ikszt fő célcsoportja a helyi kisiskolás korosztály, de a tinédzserek és a felnőtt lakosság számára is rendelkezésre állnak az ifjúságirodalmi, szépirodalmi és szakirodalmi könyvek, illetve a folyóiratok. A könyvállomány a mozgókönyvtári normatívának köszönhetően és saját forrásból   kiegészülve , évről évre gyarapodik (jelenleg kb. 4000 kötetünk van). A beiratkozott olvasók száma 97 fő, amely az összlakosság 8.9 %-a . Az Ikszt  heti 7 nap tart nyitva. A könyvtár látogatható minden nap, reggel 8-18 óráig.
·         Közösségi internet hozzáférés biztosítása: A digitális hozzáférés a mai korban elengedhetetlen,hiszen a legtöbb információ elektronikus formában létezik,és  mivel a napi ügyintézés is egyre  inkább e-ügyintézéssé alakul(pl. adóbevallás,támogatások igénylése),ezért a digitális írástudás kérdése a társadalmi mobilitás egyik meghatározó tényezőjévé vált. A digitális esélyegyenlőség javításának fontos feladata, hogy mindenki hozzáférhessen a  világhálóhoz,képzésekkel pedig visszaszorítható a digitális analfabetizmus .
·         Közművelődési programok szervezése:A helyi identitástudat erősítése a fő cél a falu lakosságában. A szervezett programok az együttléteket,elemi kultúráslis- , művelődési és szabadidős igényeket kell hogy kielégítse. Lehetőséget teremtünk az alkotáshoz, az önkifejezéshez,készségfejlesztéshez. A település értékeit mentjük, a település hagyományait óvjuk.
·         Ifjúsági közösségi programok szervezése: Célcsoport elsősorban a fiatalság, de generációs szolgáltatásról is beszélhetünk. Ifjúságszakmai segítséggel a fiatalok lehetőséget kapnak közösségi kezdeményezéseikhez, aktív alkotói tevékenységüket is támogatjuk. Az ifjúságfejlesztés feladata, hogy a fiatalok aktívan vegyenek részt az igényeik megfogalmazásában. Ifjúsági információs pontot működtetünk , ahol rendszerezetten elérhetővé válik az információ a fiataloknak. (kultúráslis programok,szállás,munkalehetőség,krízis központ stb.)
·         Vállalkozások információhoz jutásának elősegítése: A vállalkozásoknál elengedhetetlen, hogy napra kész információval rendelkezzenek. Az MNVH tájékoztatási pont is ezt célozza meg,hogy a vidéki gazdákhoz,vállalkozókhoz is eljussanak azok az információk,amellyel pályázhatnak, fejleszthetnek, beruházhatnak ezáltal versenyképesek maradnak a piacon. Szaktanácsadók, adótanácsadók, szakértők segítik a vállalkozások működését, tájékoztató rendezvényeink által.
·         Munakerőpiaci információs pont működtetése:Az ikszt feladata ,hogy segítse a munkanélkülieket a munkához való hozzájutásban. Önéletrajzok megírásával,ÁFSZ szolgáltatásokkal segítjük az álláskeresőket. A munkaügyi hivatallal kapcsolatba állunk,tájékoztatnak az aktuális helyi és vidéki munkalehetőségekről.
·         Egészségfejlesztési programok szervezése: A falura jellemző az elöregedő településkép,az öregségi index 127%.Fontos ,hogy az egészségünk védelme érdekében, minél több szűrővizsgálaton,tanácsadáson részt vegyünk. Az IKSZT feladatellátása során ,már kora gyerekkorban megtanítja az alapvető higiéniai ,táplálkozási szokásokat. Az egészségkultúra fejlesztése a legfontosabb feladat.

·         Közösségfejlesztés:Az IKSZT a falu szervezőtere,amelyben a közösség erőterévé válik. Civil szervezetek ,nem formális közösségek működéséhez hívunk tanácsadót. Helyet biztosítunk a  közösségeknek,irodai hátteret adunk, ezzel segítve  a közösség  működését.

 

Tanfolyamoknak biztosít helyet: Az ikszt teret ad képzéseknek,melynek nagy jelentősége van a munkaerőpiacon való megmaradásnak. Jelenleg angol nyelvi és növénytermesztési képzésben veszünk részt,ezzel támogatva a helyi felnőttek képzésben való részvételét.

 

Helyiségek bérbeadása – Körzeti rendőr megbízotti iroda.

A bérleti díj részben fedezi az ikszt működési költségeit,a többi költséget a fenntartó vállalja

 
 
 

Card image cap
Card image cap
Card image cap

HASZNOS LINKEK


 • Generic placeholder imageGeneric placeholder imageGeneric placeholder imageGeneric placeholder image
 • Generic placeholder imageGeneric placeholder imageGeneric placeholder image
 • Generic placeholder imageGeneric placeholder imageGeneric placeholder image
 • Generic placeholder imageGeneric placeholder imageGeneric placeholder image

 •  

  7252 Attala, Kossuth utca 15. Tel/Fax: 74/565-507 email: attala@tolna.net

   

  www.attala.hu Minden jog fenntartva! Az oldalon található E-mail címek, bármilyen jellegű marketing tevékenységhez való felhasználásához NEM járulunk hozzá! A megjelenített tatalom szabadon nem használható fel teljes azonosságban a forrás megjelölése nélkül, illetve minimális változtatás esetén a szerző írásos engedélye nélkül.