Attala Községért Közalapítvány 

Alapítványi jótékonysági bál 2021 augusztus 14

Tolnatáj tv interjú : https://youtu.be/vlWIOTTqIj4

Kuratórium elnöke: Kalocsa Jánosné 

Beles József

Csutorás László

Katonáné Hisbéli Adrienn

Molnár Béláné

 

Ösztöndíj átadása tanulók részére alapítványi pályázatból

2021 éves tanulmányi ösztöndíj nyertesei

Az alapítvány anyagi támogatással valamint szervezőmunkájával segíti a település rendezvényeinek lebonyolítását. Aktív résztvevői és támogatói többek között a helyi sportrendezvényeknek, a falunapi programoknak, a télapói gyermek előadásnak, karácsonyi koncertnek. Az Attala község krónikája c. könyv kiadásának költségeihez is hozzájárult. Rendszeresen támogatja településünk óvodáját, iskoláját és egyéb civil szervezeteinek alkalmankénti rendezvényeit is.

 

Adószám: 18859531-1-17 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitel Bank 10401086-50514855-53491001

 

 

Civil szervezetek

Együtt Attala Jövőjéért Egyesület

Községünkben tavasszal megalakult az Együtt Attala Jövőjéért Egyesület, amelynek elnökévé Gáspár-Szabó Dórát választották. Helyettesei pedig Katonáné Hisbéli Adrienn és Cserné Beles Szandra lettek. Az Egyesület 14 taggal jött létre. Megalakításának legfőbb célja Attala község történelmi múltjának és szellemi valamint tárgyi emlékeinek megőrzése, hagyományainak ápolása és bemutatása. Sporttevékenységek fejlesztése, az egészséges életmód biztosítása, a település környezetvédelmi és ökonómiai fenntartása.

 
 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub     Vezetője: Piros Jenőné

A klub 2001-ben alakult, jelenleg 16 tagja van. Kapcsolatot tartanak a helyi óvodával és általános iskolával. Állandó résztvevői a falu rendezvényeinek. Mára hagyománnyá vált, hogy minden évben tavasszal és ősszel önálló nyugdíjasestet szerveznek, melyre meghívják valamely szomszédos település nyugdíjasklubjának tagjait. Évente egy-két alkalommal egész napos kirándulást is szerveznek. Állandó fellépői a környékbeli rendezvényeknek, de jártak már szerepelni Szennában, Kisgyalánban, és Szóládon is.

Attalai Pávakör

Az attalai Pávakör a 60-as évek derekán alakult meg Bánfai Ferenc tanár úr, az akkori általános iskola igazgatója elgondolása nyomán. Akkoriban vegyes karként működött. Rendszeres látogatói voltak szekszárdi borünnepeknek, bátaszéki és igali szüreti felvonulásoknak is. Majd néhány év kihagyással Kumini Károlyné (Zsuzsa néni) vette át a kórus irányítását, aki hosszú évekig szívén viselte a kórus tevékenységét. A jelenlegi csapat 13 fővel működik. A tagok által minden korosztály képviselve van, a tizenévesektől a nyugdíjasokig. A kórus vezetője és felkészítője Baloghné Kalocsa Tünde. Fontosnak tartják a hagyományok ápolását és szívükön viselik, hogy a magyar népdalt a fiatalok is megismerjék és legfőképpen megszeressék. Attalának saját népviselete van, amire joggal büszkék, hiszen ezt kevés kistelepülés mondhatja el magáról. 2009 év során elkészült a kórus cd felvétele, amely összefoglaló képet ad a csapat tevékenységéről és nem utolsó sorban a jövő nemzedék számára is élvezhető, maradandó értéket képvisel hanganyag formájában. Rendszeresen részt vesznek az évente megrendezésre kerülő, Bogár István emlékére meghirdetett népdal éneklési versenyen. 2010 évben immáron harmadik alkalommal képviselhette a kórus a kistérséget a Duna-menti Folklór fesztiválon, amely festői környezetben, a dunaföldvári várban került megrendezésre. Szentjakabi nyári esték programsorozat kertében Kaposváron is fölléptek, de szívesen eleget tesznek a falunapi felkéréseknek is.